Skrundas jauniešu centrs
07.09.2017

International
school of Latvia


Latvijas Starptautiskā skola

Šīs ilgās sadarbības laikā mūsu mērķis ir bijis nemainīgs: aprīkot mācību klases ar IKT pamata aprīkojumu, lai pedagogi varētu koncentrēties uz savu ikdienas pienākumu veikšanu


  • Sarežģītība
  • Izmaksas
  • Laiks

Vēlamies padalīties ar padarīto


Ilgstoša sadarbība gan konsultācijās par IKT (informācijas un komunikācijas tehnoloģijas), gan to piegādē, gan apsekošanā garantē tehnoloģiju ilgu darbības laiku un pedagoga pamatvajadzību izpildi. Pa visiem sadarbībā aizvadītajiem gadiem esam aprīkojuši visas ISL mācību klases ar IKT aprīkojumu
Viens no Latvijas Starptautiskās skolas darbības principiem ir - laimīgs skolēns ir veiksmīgs skolēns. Tāpēc mācību klašu nodrošinājums ar interaktīvajām un baltajām tāfelēm ir bijis pamata nosacījums, veidojot mācību procesu šajā skolā. Minētās iekārtas tiek izmantotas ne tikai mācību stundās, bet arī ārpus skolas aktivitāšu bagātināšanai, spēlējot dažādas spēles, veicot uzdevumus u.tml. Šīs abpusējās sadarbības veiksmes atslēga, mūsuprāt, ir meklējama tajā, ka skolas vadība periodiski aicina mūs apsekot uzstādīto un piegādāto iekārtu stāvokli. Tādējādi mēs spējam novērst lietošanas gaitā radušos tehniskos defektus, nepieļaut to atkārtotu rašanos, sakārtot iekārtas tādā stāvoklī, lai tās kalpotu tāpat kā pirmajā ieslēgšanas dienā. Skolas vadība tiek informēta par iekārtu stāvokli, kas ļauj plānot nākotnes ieceres. Šāda prakse nodrošina, ka iekārtas vienmēr ir pieejamas to lietotājiem, un arī mēs esam gandarīti, ka varam nodrošināt piegādāto tehnoloģiju vislabāko sniegumu.
Certes has been a reliable vendor of their quality products. From a management point of view, they are very easy to work with – just call up and make a request, meet and discuss strategy, and then arrange the time for installation.They deliver as promised! Customer support is always reliable. They’ve been prompt in all cases. When a unit (rarely) does need to be sent out for servicing they provide replacement equipment to keep us operating. I think the best experience has been the overall care that Certes provides – they look after the entire infrastructure and are actively interested in maintaining the equipment rather than waiting for things to become damaged. From the IT management perspective that is very valuable."

International School of Latvia:

Eric Olive