International school of Latvia/ Latvijas Starptautiskā Skola
12.10.2017
Valmieras 5. vidusskola
30.06.2017

Skrundas
jauniešu centrs


Daudzpusīgs aprīkojums centrālajai jauniešu pulcēšanās vietai Skrundā


  • Sarežģītība
  • Izmaksas
  • Laiks

Vēlamies padalīties ar padarīto


Izglītojoša un interesanta aprīkojuma ieviešana Skrundas jauniešu centrā, veicinot vēlmi pulcēties un ārpusskolas laiku pavadīt izklaidējošās, kvalitatīvās aktivitātēs.
Piedāvājot iespējamo risinājumu jauniešu centram, jutām lielu aizrautību, jo šīs iestādes mērķis nedaudz atšķiras no izglītības iestādēm, ar kurām esam sadarbojušies līdz šim. Jauniešu dalība šīs iestādes procesos ir brīvprātīga, un to veicina centrā notiekošās aktivitātes. Iekārtu aprīkojumam ir ārkārtīgi liela nozīme šo aktivitāšu atbalstā un papildināšanā.To izprot arī centra vadītāja, tāpēc uzrunāja mūsu komandu un aicināja izteikt Certes personīgo redzējumu. Viens no risinājumiem, ko iekļāvām, bija projektors ar atbilstošu projekcijas ekrānu. Tas ir svarīgs rīks vizuālās informācijas attēlošanā un tā izmantošanas mērķi var būt ļoti dažādi. Tagad apkārtnes jaunieši var pulcēties filmu vakaros vai projekciju izmantot kā fona materiālu dažādām aktivitātēm.
Jauniešu uzrunāšanai un iesaistei ir jāizmanto visi radošie paņēmieni, lai ierastas lietas pārvērstu interesantākā formā. Tieši to paveicām ar balss pastiprinošo iekārtu Certes PentaClass Runa un mētājamo mikrofonu - klasisko mikrofonu un skandu aizstājām ar jautru paņēmienu, kā rosināt diskusijas, grupu darbus vai seminārus. Izteikties ir daudz patīkamāk, ja mikrofons ir citādā veidolā– mīksts, to var mētāt no viena dalībnieka pie cita. Šī projekta ietvaros palielinājām savas zināšanas arī citu rīku pasaulē, konkrētāk, spēļu pasaulē. Jauniešu centrā tagad pieejama gaisa hokeja spēle, kas ir lieliska aktivitāte brīžiem, kad bērni vēlas pavadīt laiku jautrā un atraktīvā veidā. Paralēli jauniešu izklaidēšanai, tā attīsta gan kustības un precizitāti, gan veicina sacensību garu.