Ergonoomiline keskkond

Turvaline ja mugav haridus- või töökeskkond on oluline iga õpilase või töötaja jaoks. Mõttetööd ei saa teha, lahutades pea kehast. Ergonoomiline keskkond tähendab kohandatud kontori- või klassitooli, õige nurga alla seatud arvutit, heliisolatsiooni, mugavat juurdepääsu tarvikutele ning kahjulike ainete mõju piiramist. Õpilaste jaoks mugava ja turvalise keskkonna loomiseks on vaja kohandada eri klassiruumid konkreetsetele vajadustele, tagada tervist toetav keskkond ning kehalist ja vaimset arengut soodustavad tingimused. Spontaansed, automaatsed ja igapäevased liigutused mõjutavad olulisel määral meie tervist, keha motoorseid funktsioone ja heaolu. Töötajate jaoks tagab mugav keskkond istuvale tööle vaatamata vähem terviseprobleeme ja tulemuslikuma töö, tööandja jaoks aga ettevõtte arengu ja töötajate lojaalsuse.

Ergonoomikalahendustes kasutatakse ergonoomilist mööblit: mitte ainult inimese keha, liigutusi ja heaolu silmas pidades loodud laudu ja toole, vaid ka mugavaid ja turvalisi kappe, pinke, riiuleid, diivaneid, tahvleid, aluseid, heli summutavat mööblit jne. Ergonoomiline keskkond ei hõlma mitte ainult klassiruume ja kontoreid, kus inimesed tööd teevad, vaid ka koridore, sööklaid, puhkealasid ja muid ruume.

Ergonoomikalahendustes võib kasutada ka interaktiivtehnikat. Läti valitsuse määruses haridusasutustele esitatavate hügieeninõuete kohta on sätestatud, et klassiruumides ei tohi tahvli ja viimase pingirea vaheline kaugus olla suurem kui 10 m. Selle nõude täitmiseks ja selleks, et suuremates ruumides tagumistel pinkidel istujad saaksid kätte kogu teabe ja suudaksid toimuvat jälgida, on võimalik ruumi paigaldada lisaekraanid. Lisaks pakume interaktiivtahvleid ning lähi- ja ülilähiprojektoreid, et kaitsta kasutajaid projektori valgusvihuga pimestamise eest.


Töötame selle nimel, et mõista teie vajadusi ja täita neid enda teadmiste ja kogemuste toel, luues kohandatud ja tõhusaid lahendusi.

Kui te ei leia siin pakutute hulgast vajalikku lahendust või toodet, leppige meiega kokku eraviisiline konsultatsioon.