Helisalvestus on moodne viis koosolekute, kontsertide, konverentside ja muude ürituste jäädvustamiseks, et neid oleks võimalik hiljem uuesti kuulata või teistele ette mängida. Selline jäädvustamine on Lätis seadusega nõutud näiteks kohalike omavalitsuste volikogu istungite puhul. Siin tuleb abiks kvaliteetne helisalvestuslahendus.

Helisalvestuslahendustes kasutatakse järgmisi tehnoloogiaid: mikrofone ruumis helide jäädvustamiseks, salvestusseadmeid ning helipulte ja automaatpulte helitugevuse reguleerimiseks, et ka kõige vaiksema häälega kõnelejaid oleks hästi kuulda ja heli oleks võimalik kvaliteetselt salvestada.

Kui heli soovitakse enne salvestise väljaandmist töödelda, on ideaalseks lahenduseks heli salvestamine mitme kanaliga, andes igale muusikariistale või kõnelejale oma salvestuskanali, et igal kanalil olevat heli saaks eraldi töödelda.


Töötame selle nimel, et mõista teie vajadusi ja täita neid enda teadmiste ja kogemuste toel, luues kohandatud ja tõhusaid lahendusi.

Kui te ei leia siin pakutute hulgast vajalikku lahendust või toodet, leppige meiega kokku eraviisiline konsultatsioon.