Ühtne signaalisüsteem ja töökindel infovoog – signaaliedastuslahenduste abil. Täiendavad signaaliedastuslahendused aitavad tagada muude lahenduste täielikkuse ja võtta tehnoloogia pakutavatest funktsioonidest maksimumi, tagades eri seadmete vahelise infovoo, sõltumata nendevahelisest kaugusest.

Signaalide edastamiseks ühes ruumis, samal korrusel asuvate ruumide vahel, sama hoone eri korruste vahel, mitme hoone vahel ja isegi linnade vahel kasutatakse erinevaid kaableid või arvutivõrke. Olenevalt seadmete vahekaugusest võidakse lahendustes kasutada HDMI-kaableid (kuni 15 m vahekauguse korral), HDBT-kaableid (70–100 m), kiudoptilisi HDMI-kaableid (kuni 10 km) ja veel suuremate vahemaade korral AVoIP-d, mis hõlmab seadmete vahel andmete edastamist kohaliku arvutivõrgu kaudu.


Töötame selle nimel, et mõista teie vajadusi ja täita neid enda teadmiste ja kogemuste toel, luues kohandatud ja tõhusaid lahendusi.

Kui te ei leia siin pakutute hulgast vajalikku lahendust või toodet, leppige meiega kokku eraviisiline konsultatsioon.