Kui näost näkku kohtumine pole võimalik, ajavad paljud oma äriasju endiselt telefonikõnede kaudu. Ehkki see on mugav, piirab telefon koostöövõimalusi. Video seevastu võimaldab inimestel vestelda otse, rakendades ka mittesõnalist suhtlust, isegi kui nad asuvad üksteisest kaugel. Videokonverents on täiuslik lahendus aja, raha ja muude ressursside säästmiseks, mida muidu kuluks koosolekule või muule kohtumisele kohaleminekuks. Kaamera, mikrofoni, kõlari ja kuvari kombinatsioon võimaldab kõigil vestlusest osa võtta ja suhelda oma kolleegide, ülemuste või partneritega nagu vahetult. Selline virtuaalne kohtumine on kiire ja mugav võimalus ühisprojektide, nõupidamiste, õppeloengute või veebiseminaride korraldamiseks.

Videokonverentsilahendustes kasutatakse mitut seadet, millest igaüks täidab eraldi funktsiooni. Videokonverentside jaoks sobivad ideaalselt näiteks Newline’i X-seeria kuvarid, mida saab kasutada nii interaktiivkuvarina kui ka videokonverentsiseadmena, mis sisaldab kõiki videokonverentsi õnnestumiseks vajalikke vahendeid.


Töötame selle nimel, et mõista teie vajadusi ja täita neid enda teadmiste ja kogemuste toel, luues kohandatud ja tõhusaid lahendusi.

Kui te ei leia siin pakutute hulgast vajalikku lahendust või toodet, leppige meiega kokku eraviisiline konsultatsioon.