Audiovisuaalsüsteemid hotellis Radisson Park Inn

Läbimõeldud ja standardiseeritud multimeediumisüsteemide kasutamine tagab iga ürituse jaoks pideva suurepärase kvaliteedi. Meie klient Radisson Park Inn Valdemara, kelle hotellikett tegutseb üle maailma, vajas vastvalminud hotelli konverentsiruumi tehnikalahendusi kooskõlas keti väljatöötatud rahvusvaheliste standarditega. Meil on hea meel, et pikaajaline koostöö neid standardeid järgivate tootjatega võimaldab meil edukalt selliseid partnerite kvaliteedinõudeid täita. Meie ülesandeks oli audiovisuaalseadmete juhtimissüsteemide teostamine esitatud standardite alusel.

Projekt sai ainulaadne tänu USA tootja Extroni seadmehaldussüsteemi rakendamisele läbimõeldud ja praktilisel viisil. Valminud lahendus võimaldab kõiki seadmeid juhtida nii sisseehitatud juhtpaneelide kui ka tahvelarvuti kaudu.

Teine eripära selle projekti juures on, et hotelli enam kui 300 ruutmeetri suuruse konverentsiruumi saab vajaduse korral jagada kuni kolmeks väiksemaks konverentsiruumiks, kus on olemas tsoonipõhised heli ja visuaalteabe kuvamise võimalused. Selline lahendus tähendab, et süsteemide haldamisega saab hakkama ka väike arv tehnilisi töötajaid, ning olenemata ülesehituse keerukusest on lahendust väga lihtne kasutada.

Meie tarnitud lahendused:

  • visuaalteabe kuvamise süsteem,
  • konverentsiruumi heli tsoonipõhise juhtimise lahendus,
  • kõigi audiovisuaalsüsteemide haldamise lahendus.

Töötame selle nimel, et mõista teie vajadusi ja täita neid enda teadmiste ja kogemuste toel, luues kohandatud ja tõhusaid lahendusi.

Kui te ei leia siin pakutute hulgast vajalikku lahendust või toodet, leppige meiega kokku eraviisiline konsultatsioon.