Inspireerimiseks, võimaluste laiendamiseks ja õppeprotsessi põnevaks muutmiseks

Pakume haridusasutustele tehnoloogialahendusi uuenduslike õppemeetodite rakendamiseks, õppeprotsessis võimaluste laiendamiseks, materjali mõistmise ja teadmiste omandamise hõlbustamiseks ning publiku tähelepanu paremini köitmiseks ja hoidmiseks.

Pakume igat liiki ja iga haridustaseme haridusasutustele – sealhulgas koolieelse, üld-, kutse-, kõrg-, mitteformaalse ja huvihariduse asutused ja erikoolid – kõigi projektide puhul kohandatud lähenemisviisi. Arvestades sobivaimate audiovisuaallahenduste otsimisel konkreetse haridusasutuse eripära ja pakutavat haridustaset, aitame muuta klassiruumid, auditooriumid ning üldkasutus- ja vabaajaruumid multifunktsionaalseteks aladeks, mis vastavad tänapäeva
õpilaste muutuvatele keskkonna- ja tehnoloogiaalastele ootustele.

 • Koolieelne haridus

  Koolieelses hariduses on oluline luua keskkond, kus lapsed tunnevad end turvaliselt ja hubaselt: meeldiv, mugav, tervislik ja õpihimu sütitav keskkond. Tunnistades liikumise olulisust, keskendume koolieelse hariduse asutustes ergonoomilise mööbli kasutamisele.

 • Üldharidus

  Pakume audiovisuaallahendusi ja ergonoomilist mööblit, et luua keskkond, kus õpilased tõesti ka soovivad viibida: kool, kuhu nad lähevad rõõmuga ja kus neist saavad õpetajate toel loomingulised, vastutustundlikud ja haritud üksikisikud.

 • Kõrgharidus

  Parandades õppejõudude ja üliõpilaste vahelise koostöö võimalusi, aitavad audiovisuaaltehnoloogiad edukalt õpetada ja õppida ning tagavad kõigil õppealadel täiesti uudse interaktiivse ökosüsteemi, mis tugevdab koolilõpetajate konkurentsivõimet.

 • Huviharidus

  Leiame laiast audiovisuaaltehnika valikust õiged tooted ja vahendid nii õpetajate kui ka õpilaste koolikogemuse parendamiseks, et tagada individuaalsete haridusvajaduste ja -soovide täitmine interaktiivsel ja turvalisel viisil.

 • Koolituskeskused

  Kutseoskuste täiendamise ja täiendõppe valdkonnas muutuvad uute või täiendavate teadmiste, oskuste ja kogemuste omandamise vajadused pidevalt. Meie audiovisuaallahendused suudavad nende muutustega sammu pidada.

Tehnoloogiad Näita kõiki tehnoloogiaid


Töötame selle nimel, et mõista teie vajadusi ja täita neid enda teadmiste ja kogemuste toel, luues kohandatud ja tõhusaid lahendusi.

Kui te ei leia siin pakutute hulgast vajalikku lahendust või toodet, leppige meiega kokku eraviisiline konsultatsioon.