Daudzi audzēkņi skolā pavada ne tikai mācību stundu laiku, bet arī pēcpusdienas, tāpēc ir svarīgi, lai vide, kurā viņi darbojas un pavada savu ikdienu, ir daudzfunkcionāla un veselību veicinoša. Dažreiz bērniem nepieciešami starpbrīži starp klases aktivitātes un nodarbībām, lai mierīgi paelpotu, koncentrētos vai vienkārši atpūstos no tikko veiktajiem darbiņiem. Labi zinot šādas situācijas, piedāvājam vairākas radošas mēbelēšanas iespējas, kuras pielāgojamas individuālajām prasībām.

Mūsu partneru piedāvātās mēbeles nodrošina patīkamu atpūtu tiem, kas skolā pavada ilgu laiku un kam klases un koridori kļūst par mācību vietām un maziem komunikācijas centriem. Uzņēmums piedāvā pārbaudītus risinājumus, kuri atbilst visām labsajūtas prasībām dažādās telpās un vietās: atpūtas telpās, mācību un pēcskolas nodarbību telpās, gaiteņos un uzgaidīšanas telpās. Taču, ja skola nevar nodrošināt audzēkņiem atsevišķu vietu mācībām, citām aktivitātēm un pārtraukumiem, arī šādām situācijām mums ir lieliski risinājumi: pārbīdot galdus, ar dažām kustībām klases telpu var pārveidot par atpūtas telpu; ērti un viegli pārvietojamie plaukti izmantojami par telpu atdalītājiem; pupu maisi noderēs vietā, kur iekārtosiet atpūtas zonu.


Strādājam, lai izprastu jūsu vajadzības un papildinātu tās ar mūsu zināšanām un pieredzi, radot personalizētus un efektīvus risinājumus.

Ja piedāvājumā neatrodi sev vajadzīgo risinājumu vai produktus, piesakieties individuālai konsultācijai.