Iesakām un nodrošinām kvalitatīvas tehnoloģijas un labākos risinājumus dažādām nozarēm

Piedāvājam audiovizuālos risinājumus plašam klientu lokam vairākās nozarēs. Mūsu klienti pārstāv dažādu izglītības līmeņu privātās un valsts iestādes, to vidū speciālās un interešu izglītības iestādes, mācību un brīvā laika pavadīšanas centrus, kultūras centrus un namus, pagastu, pilsētu un novadu domes, kā arī atšķirīgu darbības virzienu privāto biznesu. Mūsu kompetence — audiovizuālie risinājumi gan mazām, gan lielām auditorijām un organizācijām.


Strādājam, lai izprastu jūsu vajadzības un papildinātu tās ar mūsu zināšanām un pieredzi, radot personalizētus un efektīvus risinājumus.

Ja piedāvājumā neatrodi sev vajadzīgo risinājumu vai produktus, piesakieties individuālai konsultācijai.