Iedvesmot, paplašināt iespējas un mācību procesu padarīt aizraujošu

Izglītības iestādēm piedāvājam tehnoloģiskos risinājumus, kas, dodot iespēju izmantot inovatīvas mācīšanās tehnikas, paplašina mācību procesa iespējas, veicina mācību vielas uztveri un apguvi, kā arī piesaista un notur auditorijas uzmanību.

Visu izglītības līmeņu un veidu — pirmsskolas, vispārējās, speciālās, profesionālās, augstākās, neformālās, interešu — izglītības iestādēm nodrošinām individuālu pieeju katra projekta izstrādē. Respektējot izglītības iestādes un izglītības līmeņa specifiku un atrodot piemērotāko audiovizuālo risinājumu, klases, auditorijas, koplietošanas un atpūtas telpas palīdzam pārvērst multifunkcionālās zonās, kas atbilst mūsdienu mainīgajai videi un audzēkņu tehnoloģiskajām gaidām.

 • Pirmsskolas izglītība

  Svarīgi izveidot vidi, kurā bērni jūtas droši un omulīgi, — patīkamu, ērtu, veselību saudzējošu, zinātkāri rosinošu. Uzsverot kustību nozīmi, pirmsskolas vecumposmā akcentējam ergonomisko mēbeļu lietošanas priekšrocības.

 • Vispārējā izglītība

  Nodrošinām audiovizuālos risinājumus un ergonomiskās mēbeles videi, kurā skolēni grib atrasties, skolai, uz kuru nāk ar prieku un kurā, pedagogu atbalstītas, veidojas radošas, atbildīgas, vispusīgi izglītotas personības.

 • Augstākā izglītība

  Audiovizuālās tehnoloģijas, uzlabojot lektora un studenta sadarbības iespējas, palīdz veiksmīgi docēt un studēt un nodrošina pilnīgi jaunu interaktīvu ekosistēmu visās studiju programmās, stiprina absolventu konkurētspēju.

 • Interešu izglītība

  No plašā audiovizuālo tehnoloģiju klāsta piemeklēsim produktus un risinājumus, kuri izcili papildinās pedagogu un audzēkņu pieredzi, nodrošinot individuālo izglītības vajadzību un vēlmju īstenošanu interaktīvi un droši.

 • Mācību centri

  Profesionālā pilnveide un tālākizglītība balstās uz mainīgām vajadzībām iegūt zināšanas, prasmes, pieredzi, lai paaugstinātu vai mainītu savu kvalifikāciju. Mūsu audiovizuālie risinājumi ir pielāgoti šīm izmaiņām.

Tehnoloģijas Apskatīt visas tehnoloģijas


Strādājam, lai izprastu jūsu vajadzības un papildinātu tās ar mūsu zināšanām un pieredzi, radot personalizētus un efektīvus risinājumus.

Ja piedāvājumā neatrodi sev vajadzīgo risinājumu vai produktus, piesakieties individuālai konsultācijai.