Tehnoloģiju funkciju apguve labākajai audiovizuālajai pieredzei

Iekārtu un risinājumu izmantošanas lietpratība veido labāko audiovizuālo pieredzi. Piedāvājam divu veidu apmācību: audiovizuālie tehniķi uzreiz pēc iekārtu, risinājumu uzstādes konkrētajā vietā lietotājus apmāca pamatprasmēs — ieslēgšana, skaļuma, spilgtuma, distances regulēšana, savietošana ar citām iekārtām utt., savukārt audiovizuālo risinājumu programmatūras apguvei rīkojam RIIMC apstiprinātu apmācību un izsniedzam apliecību par noteikta stundu skaita kursu noklausīšanos. Nodrošinām atkārtotu apmācību, ja tiek mainīti lietotāji, ieviesti sistēmu un produktu uzlabojumi un atjauninājumi vai nepieciešama zināšanu atjaunošana.

Apmācības pieteikšana:


Strādājam, lai izprastu jūsu vajadzības un papildinātu tās ar mūsu zināšanām un pieredzi, radot personalizētus un efektīvus risinājumus.

Ja piedāvājumā neatrodi sev vajadzīgo risinājumu vai produktus, piesakieties individuālai konsultācijai.