Caurskatāma norise un skaidrs galarezultāts jau projekta pirmsākumā

Profesionāla konsultācija pirms risinājuma projektēšanas un uzstādes ir izcila galarezultāta stūrakmens. Konsultācijā mūsu profesionāļi —  tirdzniecības pārstāvji — palīdz klientam orientēties situācijā: izanalizēt vajadzības un izprast, ar ko sākt audiovizuālo risinājumu projektu; kā saskaņot dažādus uzņēmuma projektus ar audiovizuālo risinājumu uzstādi; kurus produktus, balstoties uz klienta vēlmēm, industrijas un nozares raksturlielumiem, telpas noslogojumu un lietotāju parametriem (bērni un/vai pieaugušie), izvēlēties un kā tos savietot ar citiem vēlamajiem produktiem; cik tas izmaksās un kādas būs garantijas.

Konsultācijas pieteikšana:


Strādājam, lai izprastu jūsu vajadzības un papildinātu tās ar mūsu zināšanām un pieredzi, radot personalizētus un efektīvus risinājumus.

Ja piedāvājumā neatrodi sev vajadzīgo risinājumu vai produktus, piesakieties individuālai konsultācijai.