Caurskatāma norise un skaidrs galarezultāts jau projekta pirmsākumā

Profesionāla konsultācija pirms risinājuma projektēšanas un uzstādes ir izcila galarezultāta stūrakmens. Konsultācijā mūsu profesionāļi —  tirdzniecības pārstāvji — palīdz klientam orientēties situācijā: izanalizēt vajadzības un izprast, ar ko sākt audiovizuālo risinājumu projektu; kā saskaņot dažādus uzņēmuma projektus ar audiovizuālo risinājumu uzstādi; kurus produktus, balstoties uz klienta vēlmēm, industrijas un nozares raksturlielumiem, telpas noslogojumu un lietotāju parametriem (bērni un/vai pieaugušie), izvēlēties un kā tos savietot ar citiem vēlamajiem produktiem; cik tas izmaksās un kādas būs garantijas.

Konsultācijas pieteikšana:


Mēs strādājam, lai izprastu jūsu vajadzības un papildinātu tās ar mūsu zināšanām un pieredzi, radot personalizētus un efektīvus risinājumus.

Ja mūsu piedāvājumā neatrodi sev vajadzīgo risinājumu vai produktus, piesakies individuālai konsultācijai.