Kompetence projekta realizēšanā un apkalpošanā

Projektētā audiovizuālā risinājuma vai atsevišķu nopirkto produktu uzstāde un atbalsts klientam lietošanas laikā ir labākā garantija. Veicam produktu piegādi, uzstādi, apmācām tos lietot, kā arī nodrošinām uzturēšanu — problēmu diagnostiku, servisu un nepieciešamo apkopi. Mūsu audiovizuālie tehniķi kvalitatīvi ierīko un instalē izvēlētos risinājumus un produktus, turklāt regulāri pilnveido kompetenci tehnikas ražotāju apmācībās, lai mūsu klientiem sniegtu maksimālo iespējamo vērtību. Tirdzniecības pārstāvji, balstoties uz klientu vajadzībām un vēlmēm, prasmīgi koordinē risinājuma uzstādi, kā arī instruē par produktiem un to lietojumu.

Atbalsta pieteikšana:


Strādājam, lai izprastu jūsu vajadzības un papildinātu tās ar mūsu zināšanām un pieredzi, radot personalizētus un efektīvus risinājumus.

Ja piedāvājumā neatrodi sev vajadzīgo risinājumu vai produktus, piesakieties individuālai konsultācijai.