Apskaņošanas risinājumi viesnīcā “Promenade Hotel”

Promenade Hotel – viesnīca Liepājas sirdī. Tā atrodas vēsturiskā ķieģeļu ēkā, katrs tās numuriņš un zāle ir īpaša, ar individuāli veidotu dizainu. Tieši šeit sastopas senatnīgais ar mūsdienīgo. Ieviešot projekcijas un apskaņošanas risinājumus viesnīcas konferenču telpās, tika ņemts vērā, kā modernizēt telpas, paplašināt to pielietošanas iespējas un nezaudēt senatnīgo skaistumu. 

Viesnīcā “Promenade Hotel” tika aprīkotas 3 zāles: Vites spīķeris, Hika spīķeris un restorāns. Vites zālē, kur tiek organizētas nelielas konferences, banketi un citi pasākumi, ir ieviests projekcijas risinājums. Telpā tika uzstādīts projekcijas ekrāns, kas piestiprināts pie griestiem. Priekšā ekrānam atrodas galds uz kura uzstādīts pārnēsājams Vivitek projektors. Kad projektors nav nepieciešams, to var viegli pārvietot uz citu telpu vai novietot neredzamā vietā.

Hika spīķeris ir zāle, kurā ietilpst līdz pat 120 cilvēkiem. Telpā var rīkot lielas svinības, konferences, koncertus. Konferenču zālē ir neliela skatuve, kuras aizmugurē (fonā) ir elektroniski nolaižams projekcijas ekrāns, bet pats projektors uztādīts pie griestiem. Tāpat spīķerī ir ieviests apskaņošanas risinājums. Telpā ir ieviests pilnīgs audio risinājums, kā arī apskaņošanas vadības kontrolieris, lai Hika spīķerī varētu nodrošināt skaidru un kvalitatīvu skaņu pasākuma laikā.

Restorānā, kas sastāv no trīs zonām – restorāna zāles, terases un Rožu zāles, tika ieviests apskaņošanas risinājums. Visās trīs telpās uzstādīta Equipson audio aparatūra ar zonēšanas iespēju. Tas nodrošina skaņas atslēgšanu kādā no telpām, ja tas ir nepieciešamas, vai atskaņot katrā telpā citu saturu.


Strādājam, lai izprastu jūsu vajadzības un papildinātu tās ar mūsu zināšanām un pieredzi, radot personalizētus un efektīvus risinājumus.

Ja piedāvājumā neatrodi sev vajadzīgo risinājumu vai produktus, piesakieties individuālai konsultācijai.