Audiovizuālo sistēmu integrēšana Radisson Park Inn Hotel

Pārdomātu un standartizētu multimediju sistēmu izmantošana nodrošina nemainīgi augstus pasākuma kvalitātes standartus. Mūsu klientam, Radisson Park Inn Valdemara, kura viesnīcu ķēde caurvij visu pasauli, bija nepieciešams aprīkot jaunuzbūvētās viesnīcas konferenču zāli atbilstoši tā ķēdes izstrādātajiem starptautiskajiem standartiem. Priecē tas, ka mēs jau ilgstoši strādājam ar ražotājiem, kas atbilst šiem standartiem, un tas vēlreiz apliecina mūsu sadarbības partneru kvalitāti. Mūsu uzdevums bija, balstoties uz šiem standartiem, ieviest audiovizuālās kontroles iekārtas.

Projekta unikalitāte pamatojama ar pārdomātu un funkcionālu ASV ražotāja Extron iekārtu vadības sistēmas ieviešanu. Visas iekārtas var vadīt gan no iebūvētiem vadības paneļiem, gan no planšetdatora.

Vēl viena projekta īpatnība – vairāk nekā 300 kvadrātmetru lielu konferenču zāli pēc nepieciešamības var sadalīt līdz pat trim mazākām konferenču zālēm, nodrošinot zonālu apskaņošanas un vizuālās informācijas atspoguļošanas iespējas. Šāds risinājums ļauj apkalpot sistēmas ar nelielu skaitu tehniskā personāla, kā arī, neskatoties uz savu uzbūves sarežģītību, ir ļoti vienkāršs lietošanā.

Risinājumi, ko ieviesām:

  • Vizuālās informācijas atspoguļošanas sistēma;
  • Zonās sadalītas konferenču zāles vadāma apskaņošana;
  • Visu audiovizuālo sistēmu vadība.

Strādājam, lai izprastu jūsu vajadzības un papildinātu tās ar mūsu zināšanām un pieredzi, radot personalizētus un efektīvus risinājumus.

Ja piedāvājumā neatrodi sev vajadzīgo risinājumu vai produktus, piesakieties individuālai konsultācijai.