Digitālās izkārtnes un konferenču zāles Bellevue Park Hotel Riga

Konferenču telpas nav iedomājamas bez skaņas iekārtu aprīkojuma. Tā kā Bellevue Park Hotel Riga konferenču zāles ietilpība ir līdz 300 personām, svarīgi ir piemeklēt skaņas iekārtas, kas nodrošinātu kvalitatīvu un labi dzirdamu skaņas pārraidi. Lai būtu droši par iekārtu piemērotību, tika veikta testa pārbaude klienta telpās. Pārliecinoties par risinājuma atbilstību, īstenojām klientam izvēlēto risinājumu.

Ņemot vērā, ka Bellevue Hotel ļoti aktīvi darbojas semināru un konferenču telpu īres nozarē, bija būtiski ieviest digitālo izkārtņu risinājumu, kas pasākumu apmeklētājiem ļautu pašiem viegli orientēties un atrast konferenču norises telpu, tādējādi arī atvieglojot viesnīcas personāla darbu.

Viesnīcās, kurās piedāvā konferenču pakalpojumus, ir efektīvi jāvirza apmeklētāju plūsmu, kā arī jānodrošina mūsdienīgu tehnoloģiju pieejamība. Tadēļ projekta ievaros tika izvirzīti divi galveniem uzdvumi – ieviest digitālo norāžu sistēmu viesnīcas ikdienas darbībā un atjaunot konferenču zāles audiovizuālo aprīkojumu. Ilgtermiņa sadarbības rezultātā viesnīcas aprīkojums nepārtraukti tiek atjaunots, un mēs novērtējam, ka mūsu klientam ir svarīgi piedāvāt labāko servisu un pakalpojumu kopumu.

Risinājumi, ko ieviesām:

  • Speciāli izstrādāta konferenču zāles apskaņošana;
  • 4m plata projekcija ar Vivitek lieljaudas projektoru;
  • Digitalo norāžu risinājums publiskajās telpās.

Strādājam, lai izprastu jūsu vajadzības un papildinātu tās ar mūsu zināšanām un pieredzi, radot personalizētus un efektīvus risinājumus.

Ja piedāvājumā neatrodi sev vajadzīgo risinājumu vai produktus, piesakieties individuālai konsultācijai.