Ergonomiska mācību vide Jēkabpils 2. vidusskolā

Viens no lielākajiem 2019. gada projektiem izglītības nozarē bija Jēkabpils 2. vidusskolas mācību vides modernizēšana. Kopš pavasara skolā norisinājās rekonstrukcijas darbi un tika izveidota audzēkņiem un skolotājiem ergonomiska un mūsdienīga mācību vide. Certes.lv nodrošināja lielu daļu iekārtu, lai skolas vide kļūtu viedāka un aizraujošāka, kā arī iekārtoja skolas telpas ar ergonomiskām mēbelēm, kas nodrošina ērtu un drošu ikdienas darba procesu.

Rūpējoties par skolēnu veselību, skolas telpas – gan klases, gan aktu zāle tika iekārtotas ar A2S ergonomiskajām mēbelēm. Šie krēsli un galdi nodrošina ērtu un veselībai nekaitīgu vidi, visas dienas garumā. Mūsdienās arvien vairāk tiek runāts par ergonomiku un piemērotu mēbeļu izvēli, lai skolēni, kas savu ikdienu pavada skolā, sēdētu pareizi un ērti. Rūpīgi izvēlēti krēsli un galdi nodrošina, ka bērni sēž pareizā un ērtā pozā, tādējādi veicinot koncentrēšanās un domāšanas spējas stundu laikā. Visas Jēkabpils 2. vidusskolas klases telpas ir iekārtoti A2S krēsliem un galdiem, bet aktu zālē – ar krēsli.

Kā jau daudzās mācību iestādēs, arī šīs skolas klasēs tika uzstādīti Newline interaktīvie ekrāni, kas papildina mācību procesu, atvieglo mācīšanu skolotājam un vielas uztveri skolēniem. Interaktīvais risinājums ir palīglīdzeklis, kas padara mācību stundas interesantākas, notur audzēkņu uzmanību un atvieglo mācību vielas uztveri. Skolā uzstādītie ekrāni nodrošina skārienjūtīguma apstrādi 20 punktos, kas ļauj pie ekrāna darboties vairākiem lietotājiem vienlaicīgi. Skolotājs var organizēt mācību stundas, demonstrējot dažādus multivides un informatīvos failus, daloties ar saturu citās ierīcēs, piemēram, skolēnu viedtālruņos, veicot piezīmes un izmantojot citas interaktīvās ekosistēmas funkcijas. Blakus interaktīvajiem ekrāniem ir izvietotas A2S sienas tāfeles, uz kurām var rakstīt ar marķieriem un krītu, un pie tām var stiprināt magnētus. Interaktīvā ekrāna aizsardzībai tika uzstādīta A2S slīdošo tāfeļu sistēma, kura ļauj pilnībā frontāli aizsegt un pasargāt Newline ekrānu no fiziskas iedarbības, kad tas netiek izmantots. Papildus Newline piedāvātajām programmatūrām, skolotāju var izmantot mozaBook programmatūru, kas piedāvā jau gatavus vai pašu izveidotus uzdevumus, darba lapas, 3D animācijas, dažādus attēlus, video, skaidrojumus, spēles un citus rīkus.

Telpās ir uzstādīta apskaņošanas sistēma, kas nodrošina vienmērīgu skaņas lauka pārklājumu visā klasē. Risinājumā ietilpst mikrofons, ko var izmantot runātājs, kā arī aktīvā skaļruņa sistēma, kas kvalitatīvi atskaņo teikto vai viedierīcēs atskaņoto. Digitālai mācību uzskates līdzekļu filmēšanai un translēšanai mācību telpās ir uzstādītas ELMO dokumentu kameras, kas skaidri attēlos pat vissīkākās detaļas. Kameras atrodas uz skolotāju galdiem. Tie ir novietoti statīvi, ar iebūvētām kamerām, kas ļauj vērst to dažādos virzienos, lai filmētu un fotografētu materiālu, piemēram, klasē notiekošo uz tāfeles, kā arī objektus, novietotus uz skolotāja galda.

Dažas no skolas klasēm ir aprīkotas attālinātai apmācībai un pētījumiem. Šajās klasēs papildus ir uzstādīta video ierakstīšanas un pārraides sistēma. Šajās klasēs, kā arī aktu zālē ir uzstādītas PTZ kameras ar automātiskās prezentētāja izsekošanas un video straumēšanas funkcijām. Sistēma nodrošina iespēju demonstrēt telpā notiekošās stundas vai pasākuma norisi digitāli tiem, kas atrodas citur. Lielās klasēs un aktu zālē ir uzstādīti Sony dublējošie ekrāni, lai tie, kas sēž telpas aizmugurējās rindās var redzēt zāles priekšā notiekošo vai to, kas tiek attēlots uz klasē esošā interaktīvā ekrāna.

Skolas mācību klasēs ir uzstādītas Extron iekārtu pārvaldes sistēma, kura nodrošina telpās esošo iekārtu vadību un iestatījumu nolasīšanu. Vadības iekārta nodrošina mācību telpā uzstādītā ekrāna vadību – ieslēgšanu, izslēgšanu, skaļuma regulēšanu. Iekārta sniedz skaidru, lietotājam viegli nolasāmu sistēmas darbības stāvokļa atgriezenisko saiti, nodot informāciju par konkrētās iekārtas statusu centralizētās pārvaldes sistēmai un veic citas darbības. 

Jēkabpils 2. vidusskolas mācību vides modernizācijas rezultātā skolēni var apgūt zināšanas daudz ērtāk, interesantāk un efektīvāk nekā līdz šim. Skola ir nodrošinājusi mācībām nepieciešamos materiālus un telpas tā, lai skolēni var mācīties attālināti, koncentrēties pētījumiem, valodas apmācībai, jo katra klase ir iekārtota atkarībā no tajā plānotajām mācību stundām, nepieciešamajiem rīkiem un iekārtām.


Strādājam, lai izprastu jūsu vajadzības un papildinātu tās ar mūsu zināšanām un pieredzi, radot personalizētus un efektīvus risinājumus.

Ja piedāvājumā neatrodi sev vajadzīgo risinājumu vai produktus, piesakieties individuālai konsultācijai.