Interaktīvie risinājumi Dzelzavas internātpamatskolā

Dzelzavas speciālā internātpamatskola sniedz iespēju iegūt izglītību skolēniem ar garīgās attīstītas, kustību vai jauktajiem attīstības traucējumiem, integrējot tos sabiedrībā un sniedzot nepieciešamās zināšanas. Mēs priecājamies, ka varējām palīdzēt un īstenot risinājumus, lai padarītu internātpamatskolas mācību vidi un procesu aizraujošāku, modernāku un uz attīstību veicinošu. 

Mūsu klientiem svarīgi bija rast risinājumu mācību procesa apguves veicināšanai, lai skolēnien būtu vienkāršāk un skaidrāk saprast mācību vielu un procesus. 

Mēs īstenojām interaktīvos risinājumus, kas palīdz skolotājiem vadīt nodarbības un attīstīstīt skolēnu uztveri. Lai attēlotu vai precīzāk pastāstītu nepieciešamo informāciju, skolā tika 55 collu uzstādīts interaktīvai ekrāns ar Snowflake porgrammatūru. Interaktīvo ekrānu var izmantot gan video, filmu vai citu multivides failu attēlošanai vai kā skārienjūtīgu ekrānu – tāfeli.

Lai veicinātu skolēnu izpratni par ģeogrāfiskiem procesiem un veicinātu to motorīku un garīgo attīstību, mēs izveidojām interaktīvu smilšu kasti ar sensoru un projektoru. Mūsu speciālists izveidoja interaktīvu risinājumu, kā rezultātā lietotājs, darbojoties smilšu kastē, vēro procesu kā veidojas kalnu un ieleju uzbūve. Uzstādītais sensors mēra attālumu līdz smiltīm, bet projektors attēlo attiecīgo projekciju: smiltīm atrodoties tuvāk, veidojas kalns, bet tālāk – ieleja vai jūra, ko attiecīgi attēlo projekcija. Tas ir ne tikai labs veids, kā veicināt izpratni par dabas procesiem, bet arī aizraujoša nodarbe. 

Risinājumi, ko ieviesām:

  • Interaktīvais risinājums;
  • Projekcijas risinājums;
  • IT risinājums.

Strādājam, lai izprastu jūsu vajadzības un papildinātu tās ar mūsu zināšanām un pieredzi, radot personalizētus un efektīvus risinājumus.

Ja piedāvājumā neatrodi sev vajadzīgo risinājumu vai produktus, piesakieties individuālai konsultācijai.