Interaktīvās vides ieviešana PII “Čiekuriņš”

Kā pieaugušajiem ir nepieciešama ērta un droša darba vide, tā bērniem – veselīga, moderna un attīstību veicinoša vide. Pirmsskolas izglītības iestāde “Čiekuriņš”, kas atrodas Ikšķilē, ir pavisam jauns bērnudārzs, kas durvis vēris 2018. gada 1. septembrī. Ēka ir celta domājot par tās galvenajiem gala lietotājiem – bērniem, viņu interesi par apkārtējās vides izzināšanu, aktīvo kustību, attīstību un brīvā laika pavadīšanu. Mēs lepojamies, ka varējām būt daļa no šī projekta, sniedzot iespēju bērniem iepazīt pasauli caur interaktīvām tehnoloģijām.

Lai uzlabotu ne tikai bērnu, bet arī audzinātāju darba vidi, viens no Newline interaktīvajiem ekrāniem tika uzstādīts vadītājas vietnieces kabinetā, kur notiek arī metodisko darbu sapulces un citas sēdes, kā arī nodarbības bērniem. Šeit tiek gatavoti dažādi materiāli kolēģiem un uzdevumi bērniem, ko vēlāk ir viegli attēlot uz lielā ekrāna.

Grupiņu telpās ir uzstādīti Newline interaktīvie ekrāni, kas tiek izmantoti mācību procesā, dažādu uzdevumu izpildei, bilžu un video attēlošanai, kā arī spēlēm un citām aktivitātēm. Tā kā ekrānus izmanto ne tikai audzinātājas, bet tiek iesaistīti arī bērni, tie ir nostādīti atbilstošā augstumā, lai mazajiem dalībniekiem būtu iespēja visu viegli redzēt un nepieciešamības gadījumā arī ekrānus izmantot. Lai ekrānos attēlotais būtu arī skaidri sadzirdams, kvalitatīva un skaidra skaņa tiek nodrošināta pateicoties WORK Neo sērijas skaļruņiem.

Aktu zālē, kur notiek pasākumi un pēcpusdienu interešu pulciņi, piemēram, tautu dejas, ir ieviests projekcijas risinājums – aizmugurējais projekcijas ekrāns. Šis risinājums sniedz iespēju veidot skatuves fonu vai demostrēt video un bildes. Ekrāns ir pietiekoši liels, lai tajā rādīto saskatītu pat no tālākā zāles stūra un ir droši, ka pasākumu laikā, kad mazie dalībnieki uzstāsies uz skatuves, projekcijas radītie gaismas stari nespīdēs acīs, jo Vivitek projektors ir uzstādīts virs skatuves.


Strādājam, lai izprastu jūsu vajadzības un papildinātu tās ar mūsu zināšanām un pieredzi, radot personalizētus un efektīvus risinājumus.

Ja piedāvājumā neatrodi sev vajadzīgo risinājumu vai produktus, piesakieties individuālai konsultācijai.