VAS “Elektroniskie sakari” (VAS ES) ir valsts kapitālsabiedrība, kas nodrošina ierobežoto resursu (radiofrekvenču spektra un numerācijas) drošu un kvalitatīvu pārvaldību, kā arī sniedz augstas pievienotās vērtības un kvalitātes komercpakalpojumus. Kapitālsabiedrības darbs notiek gan nacionālā, gan starptautiskā līmenī, darbinieku ikdienas pienākumos ietilpst regulāras sapulces, apmācības, sanāksmes un saziņa ar partneriem.

Domājot par darbinieku un ciemiņu informētību, ērtību un darba kvalitāti, uzņēmuma telpās tika ierīkoti digitālie risinājumi. Trīs sapulču telpās uzstādītas LoopMeeting telpu rezervācijas iekārtas. Organizējot tikšanos vai sapulces, uzņēmuma darbinieki jau laicīgi var rezervēt vēlamo telpu un laiku. Arī sapulces laikā tās dalībnieki var būt droši, ka netiks traucēti, jo uzstādītā sistēma parāda citiem, ka telpa ir aizņemta, precizējot arī laiku, kad tā tiks atbrīvota.

Vienā no sapulču telpām ir ierīkots projekcijas risinājums. Pie telpas griestiem piestiprināts SONY projektors, bet tam pretī – motorizēts projekcijas ekrāns, kas arī stiprināts pie griestiem. Citā telpā uzstādīts SONY profesionālais displejs, kas darbojas kā informācijas pasniegšanas rīks sanāksmēs, apmācībās un konferenču laikā. Ekrāns tiek izmantots prezentācijās, video un bilžu demonstrācijās u.tml. Otrs iegādātais SONY profesionālais displejs atrodas foajē, ko izmanto kā digitālo izkārtni (digital signage). Tajā tiek demonstrēta aktuāla informācija darbiniekiem un ciemiņiem. Izmantojot Barco Clickshare bezvadu sadarbības rīkus, lietotājiem ir iespēja ātri savienot datoru un displeju, lai organizētu nepieciešamās informācijas attēlošanu uz ekrāna un noteiktu, kā tā tiks parādīta.