Mācību vides programmatūra, kas paredzēta dažādu vecumposmu pedagogiem nodrošina daudzveidīgu metožu un instrumentu pielietojumu mācību darbā, lai sekmētu bērnu vispusīgu attīstību. 

mozaBook krātuvē ir vairāk kā 1000 izzinošu mācību materiālu 3D formātā, video faili, attīstošas spēles, kā arī iespēja veikt dažādus virtuālus eksperimentus (fizika, ķīmija, mehānika u.c.). Programma piedāvā dažādus paraugus virtuālu testu un uzdevumu sagatavošanai, kā arī pati ģenerē un izveido neierobežotu daudzumu pārbaudījumu. mozaBook instrumenti ir izstrādāti, lai bērni varētu apgūt mācības, izmantojot gan vizualizāciju, gan audio risinājumus, kā arī attīstīt radošo, loģisko, analītisko un telpisko domāšanu. 

Sagatavot mācību stundas ar mozaBook instrumentiem ir vienkārši un interesanti, jo tie ir daudzveidīgi un tos var integrēt visdažādākajās tēmās. Caur mozaBook spēlēm bērni vieglā un aizraujošā veidā var apgūt arī sarežģītas un nopietnas lietas. mozaBook iespējas ir neierobežotas, kas skolotājam ļauj nepārtraukti eksperimentēt un atrast efektīvākos risinājumus, kā arī attīstīt savas prasmes un iemaņas.


Strādājam, lai izprastu jūsu vajadzības un papildinātu tās ar mūsu zināšanām un pieredzi, radot personalizētus un efektīvus risinājumus.

Ja piedāvājumā neatrodi sev vajadzīgo risinājumu vai produktus, piesakieties individuālai konsultācijai.