Signālu pārraide

Lai iekārtu lietotāji varētu dalīties ar vienu un to pašu informāciju starp iekārtām, kas atrodas tālāk viena no otras, risinājums ir izmantot signālu pārraides tehnoloģijas. Atkarībā no distances starp iekārtām tiek ierīkots attiecīgs risinājums, izmantojot dažādus kabeļus vai datortīklu.

Signālu pārraides risinājumiem izmantojam mūsu sadarbības partneru „Extron” un „AMX” ražotās tehnoloģijas: tās savieno, pārveido un izplata audiovizuālos signālus, kā arī nodrošina pilnīgu kontroli pār audiovizuālajām sistēmām. Tehnoloģijām ir būtiska nozīme, veidojot efektīvas informācijas prezentācijas sistēmas dažādām vidēm — no klasēm, koplietošanas telpām un universitātes lekciju zālēm līdz simulācijas iekārtām, liela mēroga izklaides vietām.

 

Tehnoloģijām atrodoties tuvāk signālu pārraidei, var izmantot HDMI vai HDBT kabeļus, tālākām distancēm izmanto optisko HDMI kabeli, savukārt distancēm, kas ir lielākas par 10 kilometriem, piedāvājam AV/IP

(AV over IP) risinājumu — informācija starp attiecīgajām iekārtām tiek nosūtīta vietējā datortīklā. Veiksmīgam signālu pārraides risinājumam tiek izmantotas tādas iekārtas kā signālu procesors un signālu izplatītājs (distributors). Gan audiosignāliem, gan videosignāliem ir sava apstrādes un izplatīšanas specifika. Mūsu speciālisti palīdzēs — ieteiks klienta vajadzībām labākos signālu pārraides risinājumus.


Strādājam, lai izprastu jūsu vajadzības un papildinātu tās ar mūsu zināšanām un pieredzi, radot personalizētus un efektīvus risinājumus.

Ja piedāvājumā neatrodi sev vajadzīgo risinājumu vai produktus, piesakieties individuālai konsultācijai.