Pirms vajadzīgo informāciju (signālus) nosūta uz atskaņošanas vai attēlošanas iekārtu, tā ir jāapstrādā tā, lai raidītais video, attēls vai audio ir kvalitatīvs un pielāgots iekārtas specifikai. Signālu procesori ir ierīces, kas maina signālu un manipulē ar to vairākos veidos: saliktā video konvertēšana uz S video; signāla pastiprināšana vai maksimālu palielināšana; signāla pilnīga formatēšana. Ar signālu procesoriem var uzlabot attēla un skaņas kvalitāti, padarīt signālu izplatīšanu vieglāku vai atskaņot (attēlot) informāciju tādā veidā, kāds parasti nebūtu iespējams. Sadarbībā ar partneriem piedāvājam vairākas signālu apstrādes ierīces, kas pielāgotas konkrētai lietojumprogrammu videi un veic atšķirīgas funkcijas — no video multiapstrādes līdz video konvertēšanai un sinhronizācijas stabilizēšanai.

  • Anotāciju procesori atvieglo grafisko elementu, piemēram, figūru, līniju, bultu un teksta, pievienošanu tiešraides video un augstas izšķirtspējas datorgrafikā. Piedāvājam tiešsaistes anotācijas iespējas grafiku un teksta pārklāšanai audiovizuālajās prezentācijās, kā arī augstas veiktspējas mērogošanu un pārslēgšanu, lai vienkāršotu integrāciju un samazinātu sistēmas kopējās izmaksas. Visiem modeļiem ir intuitīva grafiska lietotāja saskarne: vadītājs, izmantojot skārienekrānu un (vai) tastatūru un peli, var viegli zīmēt, norādīt vai pievienot tekstu elektroniskiem prezentācijas materiāliem.
  • Universālie signālu procesori vienā blokā apvieno augstas veiktspējas mērogošanu, pārslēgšanu, skenēšanas konvertēšanu, standartu konvertēšanu un pārkodēšanu. Tie saņem plašu klāstu ievades videosignālu, ko pārkodē vai pārveido atbilstīgi gandrīz jebkuras sistēmas prasībām.
  • Vairāklogu signālu procesori (Multi-Window Signal Processors) ļauj lietotājiem vienlaikus parādīt vairākus ievades avotus, piemēram, HDMI, 3G-SDI, HD-SDI, DVI, RGB, komponentu, S video un saliktos videosignālus. Katru logu var atsevišķi izmērīt, novietot vai tos savstarpēji pārklāt, rezultātā atšķirīgu informācija var attēlot ar vienu iekārtu, piemēram, uz katras no četrām ekrāna daļām var pārraidīt citu informāciju. Šie produkti ir noderīgi videokonferencēm, vadībai un vadības lietojumprogrammām, tālmācībai utt.
  • Grafiskās līnijas (Graphic Still Store) produkti ir izstrādāti, lai attēlotu uzņēmumu logo, digitālās fotogrāfijas un slaidus. Tos lieto, lai parādītu tekstu vai grafiku kā daļu no audiovizuālās prezentācijas, paslēptu datora veiktās izmaiņas starp prezentācijas sesijām, nepārtraukti atskaņotu slaidrādi kioskos vai veikalu izkārtnēs.
  • Kodētāji, dekodētāji un transkodētāji pārveido vienu signāla veidu citā, samazinot maršrutēšanas un izplatīšanas sarežģītību, mainot visus signālus vienotā signāla formātā.
  • Sinhronizācijas procesori veic specializētus sinhronizācijas uzdevumus, lai displeja ierīcēm tiek nodrošināts pareizs formāts un kvalitāte, tādā veidā izvairoties no iespējamajām displeja problēmām. Sinhronizācijas procesoru funkcijās ietilpst gandrīz jebkura veida sinhronizācijas ievades formāta konvertēšana uz citu sinhronizācijas izvades formātu un otrādi, kā arī citas darbības.
  • Signālu pārveidotāji no digitālā uz analogo tiek izmantoti, lai digitālos signālus integrētu analogajā vidē. Tie audiovizuālajā sistēmā ļauj kombinēt gan analogos, gan digitālos signālus.

Strādājam, lai izprastu jūsu vajadzības un papildinātu tās ar mūsu zināšanām un pieredzi, radot personalizētus un efektīvus risinājumus.

Ja piedāvājumā neatrodi sev vajadzīgo risinājumu vai produktus, piesakieties individuālai konsultācijai.