Ikviena skolēna vai darbinieka ikdienā būtiska ir droša un ērta vide mācībām un darbam. Lai strādātu galva, ir nepieciešams viss ķermenis. Ergonomiska vide — tas nozīmē pielāgotu biroja vai klases krēslu, datoru pareizā leņķī, skaņas izolāciju, ērtu piekļuvi piederumiem, kaitīgo vielu ietekmes ierobežošanu. Ērta un droša vide skolēniem nozīmē dažādas, konkrētām vajadzībām pielāgotas mācību telpas, veselību uzturošas un sekmējošas apkārtējās telpas, gan fizisku, gan garīgu attīstību veicinošus apstākļus. Spontānās, automātiskās un ikdienišķās kustības būtiski ietekmē mūsu veselību, ķermeņa motoriku un labsajūtu. Darbiniekiem ērta vide nozīmē mazāk veselības problēmu par spīti sēdošajam darbam, kā arī produktīvāku strādāšanu, savukārt darba devējam — uzņēmuma attīstību un lojālus darbiniekus.

Ergonomisku risinājumu ieviešanai tiek izmantotas ergonomiskās mēbeles — ne tikai cilvēka ķermenim, kustībām un labsajūtai izstrādāti galdi un krēsli, bet arī ērti un droši skapīši, soli, plaukti, dīvāni, tāfeles, stendi, skaņu izolējošas mēbeles utt. Ergonomiska vide ir ne tikai klase vai kabinets, kurā strādā, bet arī gaiteņi, ēdnīca, atpūtas zona vai jebkura cita telpa.

Ergonomiskajos risinājumos tiek izmantotas arī interaktīvās tehnoloģijas. Ministru kabineta noteikumos par higiēnas prasībām izglītības iestādēs ir paredzēts, ka klasēs attālums starp tāfeli un pēdējo solu rindu nedrīkst būt lielāks par 10 m. Lai to ievērotu un lai lielākās telpās pēdējos solos sēdošie spētu pilnvērtīgi uztvert informāciju un sekot notiekošajam, risinājums ir uzstādīt dublējošos ekrānus. Papildus tiek piedāvātas interaktīvās tāfeles, tuvie un ultratuvie projektori, kas, lai neapžilbinātu lietotājus, pasargā no projektoru gaismas.


Strādājam, lai izprastu jūsu vajadzības un papildinātu tās ar mūsu zināšanām un pieredzi, radot personalizētus un efektīvus risinājumus.

Ja piedāvājumā neatrodi sev vajadzīgo risinājumu vai produktus, piesakieties individuālai konsultācijai.