Strādājam attālināti, bet ne mazāk produktīvi!

Sekojot līdzi notikumiem ar vīrusa COVID-19 izplatību pasaulē un valstī, arī mēs, Certes.lv, šī brīža situāciju, uztveram nopietni. Ievērojot valsts ieteikumus, vēlamies pasargāt gan mūsu darbiniekus, gan klientus, gan partnerus, tāpēc esam aktualizējuši iekšējās vadlīnijas un veicam noteiktus drošības pasākumus infekcijas izplatības ierobežošanai.

Mēs darām visu iespējamo, lai neciestu sadarbība ar mūsu klientiem, tomēr nācies pieņemt lēmumus, kas ietekmē klientu, partneru un mūsu darbību. Līdz 14.04. esam nolēmuši:

  • iespēju robežās strādāt no mājām;
  • zvani uz biroja tālruni un ziņas info e-pastā tiek pieņemtas un apstrādātas bez izmaiņām;
  • komunicēt ar klientiem, partneriem un kolēģiem attālināti (videokonferences, videozvani, G Suite piedāvātās saziņas platformas un Microsoft Team);
  • apturēt AV iekārtu nomu un atcelt nomas pieteikumu apstrādi, higiēnas prasību ievērošanai;
  • turpināt noliktavas darbu un preču pieņemšanu, ievērojot 2 m distanci ar piegādātāju, lietojot dezinfekcijas līdzekļus, cimdus un citus aizsarglīdzekļus;
  • iespēju robežās turpināt iesāktos uzstādīšanas darbus ar klienta piekrišanu, ievērojot 2 m distanci, lietojot dezinfekcijas līdzekļus, cimdus un citus aizsarglīdzekļus papildus jau esošajam darba aizsardzības apģērbam un rīkiem;
  • organizēt apmācības attālināti ar videoierakstiem, kas pieejami lv YouTube kanālā vai speciāli nosūtīti klientiem, kuriem bija iepriekš ieplānotas apmācības.

Neskatoties uz pieņemtajiem lēmumiem, turpināsim darbu tā, lai spētu sniegt labākos audiovizuālos, drošības un ergonomiskos risinājumus. Iekārtu nomas iespējas atjaunosim balstoties uz situācijas izmaiņām valstī. Par citām mūsu sniegto pakalpojumu iespējām lūdzam sazināties ar sev zināmajiem tirdzniecības pārstāvjiem vai zvanot uz biroja tālruni un rakstot uz info e-pastu.

Aicinām visus ievērot noteiktās higiēnas prasības, īpašos piesardzības pasākumus un būt atbildīgiem par sevi, saviem tuvajiem un pārējiem sabiedrības locekļiem.

Plašākai informācijai zvaniet, rakstiet, sazinieties:


Strādājam, lai izprastu jūsu vajadzības un papildinātu tās ar mūsu zināšanām un pieredzi, radot personalizētus un efektīvus risinājumus.

Ja piedāvājumā neatrodi sev vajadzīgo risinājumu vai produktus, piesakieties individuālai konsultācijai.